Partnerzy

 • Michał Skibicki

  Michał Skibicki
  doradca podatkowy,
  wspólnik zarządzający KMS SKIBICKI sp.p.

  Kieruje zespołem podatkowym Kancelarii.

  Jego doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół regulacji prawa podatkowego oraz prawa spółek handlowych. Z powodzeniem wykorzystał swoje umiejętności w doradztwie związanym z reorganizacją kilkudziesięciu przedsiębiorstw m.in. z branży FMCG, zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i w obszarze fuzji, podziałów i przekształceń.

  Przygotował lub nadzorował przygotowanie opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego mających na celu zarówno zabezpieczenie bieżącej działalności, konkretnej transakcji, optymalizację sprzedaży lub aktywacji podatkowej składników majątku przedsiębiorstwa, jak również korzystną realizację zysków.

  Prowadził wiele projektów związanych z przygotowywaniem dokumentacji podatkowej transakcji podmiotów powiązanych posiadających struktury holdingowe.

  Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

  Zawód doradcy podatkowego wykonuje od ponad 10 lat, zaś jako prawnik pracuje od 15 lat.

  W latach 2005-2015 współtworzył i zarządzał jedną z większych kancelarii prawnych w Poznaniu.

  Autor publikacji podatkowych m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

  Włada językiem angielskim.

 • Katarzyna Rudzińska-Skibicka

  Katarzyna Rudzińska - Skibicka
  radca prawny,
  wspólnik zarządzający KMS SKIBICKI sp.p.

  Kieruje zespołem prawnym Kancelarii.

  Specjalizuje się w prawie ochrony informacji i prawie ochrony danych osobowych. Prowadzi audyty w zakresie ochrony danych, a także przygotowuje dokumentacje i nadzoruje jej wdrożenie w oparciu o przepisy RODO.

  Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów mających na celu minimalizację ryzyka braku zgodności z obowiązującymi przepisami (legal compliance). Prowadzi analizy due diligence, przygotowuje kodeksy postępowania, pomaga we wdrażaniu instytucji sygnalisty w strukturach przedsiębiorstwa, prowadzi liczne szkolenia w opisanej tematyce.

  Do obszaru jej specjalizacji należy również prawo kontraktów. Przygotowuje projekty umów stosowanych w obrocie gospodarczym - nazwanych i nienazwanych - zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

  Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 9 lat, a jako prawnik pracuje od 17 lat.

  Od 2004 pracowała jako in-house lawyer w spółce z branży budowlanej. Obecnie nadzoruje pracę działu prawnego i działu compliance w międzynarodowym koncernie logistycznym.

  Włada biegle językiem angielskim oraz w podstawowym zakresie językiem hiszpańskim.